Friday 30 August 2013

23.8.2008


60º53,628´N 147º11,151´W

Eagle Bay


Kymmenen tunnin moottoroinnin jälkeen näimme horisontissa Columbian jäätiköstä irronneita lohkareita. Jäiden sekaan on parempi mennä päiväsaikaan, kun näkyvyys on hyvä, joten menimme ensimmäiseksi yöksi läheiseen Eagle Bayhin. Purjehdusoppaan mukaan jäät tukkivat kyseisen lahden vain harvoin. Ankkuroituamme lahden pohjukkaan kävimme jollalla tutkimassa lahden kyljessä olevan hienon laguunin. Poistuimme laguunista kuitenkin nopeasti, koska siellä oli kymmeniä merisaukkoja poikasineen, emmekä halunneet häiritä niitä. Laskimme sekä katkarapu- että rapumertamme tuloreittimme varrelle, mutta olemattomin tuloksin.


Sään jumalat sentään suosivat edelleen; tuulta ei ollut lainkaan.

No comments:

Post a Comment